⭐️Lovande LH hane 6 månader finns tillsalu se Till salu för mer info

NEW Champion!

QQ's Amazing StarGirl

New SE & DK Ch

New Champion!

QQ's Amazing Let's Go Crazy

New SE & DK Ch

3 x BIS Breeder aug sep '18

NR1 LC Breeder 2017,2018,2019 in Sweden!!